fbpx

Чуждите инвестициите отбелязват над 32% ръст

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – юли 2023 г. са в размер на 2058.4 млн. евро (2.2% от БВП 3 ), което е ръст с 505.4 млн. евро (32.5%) спрямо този за януари – юли 2022 г.

Преките инвестиции в чужбина за януари – юли 2023 г. възлизат на 358.9 млн. евро (0.4% от БВП), при 353.1 млн. евро (0.4% от БВП) за януари – юли 2022 г.

Дяловият капитал е положителен и възлиза на 356.5 млн. евро за януари – юли 2023 г. Той е по-голям със 270.6 млн. евро от този за януари – юли 2022 г., който е положителен в размер на 85.8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 8 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 16.3 млн. евро за януари – юли 2022 г.

Реинвестирането на печалба възлиза на 1615.8 млн. евро,спрямо 1323.5 млн. евро за януари – юли 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2023 г. са от Нидерландия (556.9 млн. евро), Белгия (248.6 млн. евро) и Германия (216.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Швейцария (43 млн. евро) и Италия (35.8 млн. евро).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"