Как се задоволяват потребностите на населението

Как се задоволяват потребностите на населението

Не можем с точност и сигурност да определим дали темата за увеличаване на работната заплата и доходите на гражданите е по-любима на самите граждани, или на политиците (особено в предизборен контекст). И тъй като кампанийното говорене вече започна, изпреварвайки официалното си и законно начало, „Архивни страници“ съпортват партийните активи с една статия от 1973 година във в-к „Икономически живот“.

Предполагаме, веднага се забелязва стремителният ход нагоре на графиката и внушителното набъбване на цифрите. Подобен близо 100-процентов растеж на работната заплата за пет години е розов сън за всеки политик.

А като осмислим и казаното от тогавашния първи държавен и партиен ръководител, всичко си идва на мястото и започваме убедено да вярваме и на цифрите, и на стрелките:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"