Когато бъдещите сервитьори учеха по 330 часа годишно български и литература

Когато бъдещите сервитьори учеха по 330 часа годишно български и литература

Един обстоен критичен анализ установява през 1968 година, че сроковете на подготовката по някои специалности в търговията и общественото хранене са прекомерно увеличени, без да са съобразени с изискванията на…

Изчезването на некооперираните трудещи се у нас между 1956 и 65-та

Изчезването на некооперираните трудещи се у нас между 1956 и 65-та

Продължаваме да „четем“ цифри от средата на миналия век. В един от броевете си през 1968 година в-к „Икономически живот“ публикува на първа страница диаграма на класовата структура на българското…

Някои прилики и разлики в разходите и консумацията между работниците и селяните кооператори

Някои прилики и разлики в разходите и консумацията между работниците и селяните кооператори

Обръщаме внимание на една знакова статия във в-к „Икономически живот“ от 1968 година. Засягаща потреблението на населението според неговата социална принадлежност. Анализът предоставя толкова цифри, които ще покажем, че няма…

Той е един от най-модерните автомобили. Каросерията му е в хармонична пропорция...

Той е един от най-модерните автомобили. Каросерията му е в хармонична пропорция...

Годината е 1968, в България тече поредното издание на Международния панаир в Пловдив. Естествено, страниците на в-к „Икономически живот“ преливат от реклами и текстове, представящи най-новото и най-доброто, което може…

За скритите възможности на един багер

За скритите възможности на един багер

Сатиричното перо на карикатуриста на в-к „Икономически живот“ през 1968 година е запаметило един от поредните български приноси към световното човешко познание. Разбира се посланието на карикатурата е с отворен…

Жените у нас през 68-ма и антисоциалното явление "двоен работен ден"

Жените у нас през 68-ма и антисоциалното явление "двоен работен ден"

През 1968 година започва мощна кампания за все по-решителното навлизане на жените в полето на обществения труд. Това обаче не може да стане, без да бъдат намалени и облекчени домакинските…