Репортаж еталон от 1971-ва

Репортаж еталон от 1971-ва

„Архивни страници“ ще напуснат за малко икономическата и стопанска тема. Тъй като днес в българския парламент журналисти внасят петиция срещу ограничаването на възможностите да работят нормално и ефективно в сградата…

Научният подход в действие - цифри и факти

Научният подход в действие - цифри и факти

Окръжният народен съвет в Пазарджик е възложил на Научноизследователския център по стопански туризъм при Комитета по туризма да проучи и анализира основните и допълнителни фактори и ресурси за развитието на…

Bulgarkonserv exportiert: Kompotte, Konfitüren…

Bulgarkonserv exportiert: Kompotte, Konfitüren…

Една публикация на „Архивни страници“, търсеща оптимизъм и евентуално повдигане на стопанското ни самочувствие. Двуезична реклама от 1971 година на страниците на в-к „Икономически живот“. Тя е насочена изцяло към…

Поглед към бюджета

Поглед към бюджета

Ако управляващите удържат натиска на протеста, искащ оставките им, скоро ще станем свидетели на поредното шоу в парламента. Дебатите и гласуването на държавния бюджет за 2021 година. Два са основните…

Стокообмен, рубли, зависимости, минало, настояще...

Стокообмен, рубли, зависимости, минало, настояще...

Темата за зависимостите на България е огромна, едновременно и банална, и актуална. Покрай политическата криза напоследък шумно се заговори за конкретни зависимости, например от Русия. Дори някои анализи твърдят, че…