За услугите на високо равнище

За услугите на високо равнище

Отново сме с карикатурите на Борис Димовски от 1972 година, на страниците на в-к „Икономически живот“. Този път „прицел“ на публициста са две нови социално-битовите придобивки за населението, качеството на…

Когато грижата за човека е била основна грижа на партията

Когато грижата за човека е била основна грижа на партията

Казват, настъпи ли предизборно време (май сме в такова вече), отговорните политици (у нас, знаем, има само такива) започват да информират хората какви прекрасни неща ги очакват. С годините степента…

Домати на световно равнище

Домати на световно равнище

Достигане световните показатели по отделните видове селскостопански дейности. Както и повишаване производителността. Такива цели са си поставили в АПК Попово, пише в-к „Икономически живот“ в своя статия през 1972. И…