fbpx

Важността на „несоциалистическата“ валута през 1978-а

От статия във в-к „Икономически живот“ от 1978 година научаваме, че според тогавашното държавно ръководство увеличаването на валутните ресурси на страната е „важна предпоставка за ускорено изграждане и развитие на социалистическата икономика, за всестранно и пълно задоволяване на материалните и духовните потребности на народа“.

Затова:

Наред с множеството примери за успехи на предприятия, увеличили възможностите за износ на продукцията си, става ясно и че:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"