Енергийна ефективност от 77-ма

Енергийна ефективност от 77-ма

И през 1977-ма на „дневен ред“ у нас, а вероятно не само, е била енергийната ефективност, ни съобщава статия на в-к „Икономически живот“ от тогава. За постигане на тази цел първите ни държавници са поставили редица задачи за изпълнение от стопанските ръководители:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"