За да бъдат пропагандистите винаги на висота

За да бъдат пропагандистите винаги на висота

С желание да помогне на съвременните пропагандисти, техните ментори и ръководители, „Архивни страници“ свежда на вниманието им опита на предшествениците им, използвайки статия на в-к „Икономически живот“ от 1977 година. Представяме част от стройния политико-методологичен подход, целящ създаването на най-добрата и ефективна пропаганда.

След горното, нетърпящо двуяко тълкуване, задание идват и високите цели, на които трябва да отговарят пропагандистите:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"