Как вече трябваше да сме се върнали на село

Как вече трябваше да сме се върнали на село

През 1974 година авторът на публикация във в-к „Икономически живот“ прави смела и оптимистична прогноза, обобщена в илюстрацията. Ако през 1970 година миграционният поток у нас ще е към градовете, то през 2000 година, той ще се обърне отново към селата.

Е, уви, 21 години след въпросната 2000-на убедено можем да кажем, че това не се случва. Напротив, потокът село-град става все по-интензивен (с малки изключения на единични случаи на бегълци от големия град).

Иначе логиката на автора не е лишена от основания (освен всичко друго, сме и далеч от 4-дневната работна седмица):

Но пък цитираната от него трета гледна точка е съвсем „далеч от истината“:

Публикацията завършва също с едно дискусионно твърдение:

Можем да се съгласим единствено, че – наистина, селата ни не могат да бъдат сравнени с нищо.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"