Когато работниците изучаваха "Основи на икономическите знания"

Когато работниците изучаваха "Основи на икономическите знания"

„Икономическото обучение ще се извършва по утвърдени от съответните министерства и ведомства тематични програми в рамките на 50 учебни часа. Работниците, които упражняват професията си в промишлеността и другите отрасли, ще изучават „Основи на икономическите знания“, а кооператори и работници от селското стопанство – „Основи на икономическите знания за кооператори и работници от селското стопанство.“

Горното не е виц, нито статия от секцията „Хумор и забава“. През 1974 година в-к „Икономически живот“ публикува материал, озаглавен лаконично „Икономическата подготовка на работниците“. Автор е висш кадър от Министерството на труда, т.е. – всичко е сериозно, планирано и подготвено за осъществяване.

Категорично е установено, че:

В публикацията недвусмислено се подчертава още:

А следното е доказателство за необратимостта на начинанието:

Ние пък в момента, 50 години по-късно, в декадата на „калинките“ и предвид изследвания и класации за конкурентоспособността на икономиката ни, би следвало да сме предоволни, ако поне шефовете и ръководните кадри имат в CV-то си изкарани „тематични програми в рамките на 50 учебни часа“.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"