За пълноценната изява на жените в стопанския ни живот през 71-ва и една стратегия от 2020-та

За пълноценната изява на жените в стопанския ни живот през 71-ва и една стратегия от 2020-та

На днешното си заседание правителството е приело Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 година. От съобщението на пресслужбата става ясно, че основната цел на документа е да допринесе за постигането на фактическа равнопоставеност между половете в България чрез прилагане на единна, последователна и устойчива държавна политика.

Разбираме още, че стратегията има рамков характер и задава насоките за действия в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Тази информация ни дава добър повод да се обърнем към „архивните страници“ и да видим мащабите, с които в началото на 70-те години жените заемат мястото си в стопанския живот на страната.

Публикацията на в-к „Икономически живот“ от онзи година е предимно с цифри и статистика, затова няма нужда от никакви коментари. Или ако се налага, то това е в полето на стопанските историци.

Все пак ще си позволим кратък цитат от статията, поместена в брой, чието излизане съвпада с датата 8 март. Това обяснява и илюстрацията – чело на вестника, фрагмент от която е горното изображение.