fbpx

Еврокомисията не хареса рекламния модел на Meta „плащане или съгласие“

Европейската комисия съобщи, че е информирала Meta за предварителните си констатации, че нейният рекламен модел „плащане или съгласие“ не отговаря на Закона за цифровите пазари (DMA). Според предварителната гледна точка на Комисията този двоичен избор принуждава потребителите да се съгласят с комбинацията от техните лични данни и не успява да им предостави по-малко персонализирана, но еквивалентна версия на социалните мрежи на Meta.

Онлайн платформите често събират лични данни от своите собствени услуги и услуги на трети страни, за да предоставят онлайн рекламни услуги. Поради значителната си позиция на дигиталните пазари, съхраняващите личните данни (Gatekeepers) са успели да наложат условия за услуги на своята голяма потребителска база, което им позволява да събират огромни количества лични данни. Това им е дало потенциални предимства в сравнение с конкурентите, които нямат достъп до такова огромно количество данни, като по този начин издигат високи бариери пред предоставянето на онлайн рекламни услуги и услуги в социалните мрежи.

Съгласно DMA, „пазачите“ трябва да поискат съгласието на потребителите за комбиниране на личните им данни между определени основни услуги на платформата и други услуги и ако потребителят откаже такова съгласие, той трябва да има достъп до по-малко персонализирана, но еквивалентна алтернатива. Gatekeepers не могат да използват услугата или определени функции в зависимост от съгласието на потребителите.

В отговор на регулаторните промени в ЕС Meta въведе през ноември 2023 г. двоична оферта „плащане или съгласие“, при която потребителите на Facebook и Instagram в ЕС трябва да избират между: (i) абонамент за месечна такса за версия без реклами на тези социални мрежи или (ii) безплатния достъп до версия на тези социални мрежи с персонализирани реклами.

Комисията приема предварителното становище, че рекламният модел на Meta „плащане или съгласие“ не е в съответствие с DMA, тъй като не отговаря на необходимите изисквания, посочени в него. По-специално, моделът на Meta:

  • Не позволява на потребителите да изберат услуга, която използва по-малко от техните лични данни, но иначе е еквивалентна на услугата, базирана на „персонализирани реклами“.
  • Не позволява на потребителите да упражняват правото си свободно да се съгласят с комбинирането на техните лични данни.

За да се гарантира спазването на DMA, потребителите, които не дават съгласието си, все пак трябва да получат достъп до еквивалентна услуга, която използва по-малко от техните лични данни, в този случай за персонализиране на рекламите.

В случай, че констатациите бъдат окончателно потвърдени, Комисията може да наложи глоби до 10% от общия световен оборот на компанията. Тези глоби могат да достигнат до 20% в случай на повторно нарушение. Освен това, в случай на систематично неспазване на изискванията, Комисията също така има правомощия да приеме допълнителни средства за защита, като например задължаване на пазача да продаде бизнес или части от него или забрана на пазача да придобива допълнителни услуги, свързани със системното несъответствие.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"