България отново с най-висок годишен индустриален ръст в ЕС

България отново с най-висок годишен индустриален ръст в ЕС

През август 2022 г. сезонно коригираното индустриално производство се е повишило с 1,5% в еврозоната и с 1,1% в ЕС в сравнение с предходния месец юли, сочат данни на Евростат. На годишна база промишленото производство нараства с 2,5% в еврозоната и с 3,5% в ЕС.

Макар България да регистрира забавяне на месечния ръст (0,7% през август срещу 1,1 за юли), страната ни отново е с най-висок годишен ръст (16,5%). Следват Литва (+14,4%) и Дания (+14,1%). Най-голям спад се наблюдава в Белгия (-10,3%), Люксембург (-2,5%) и Словакия (-2,0%).

В ЕС месечното производството на капиталови стоки е нараснало с 2,0%, на нетрайни потребителски стоки с 0,9% и на дълготрайни потребителски стоки с 0,3%, докато производството на междинни стоки е намаляло с 0,4% и на енергия с 2,0%.

Сред държавите членки, за които има данни налични, най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+16,6%), Естония (+5,0%) и Дания (+4,3%). Най-голям спад се наблюдава в Швеция (-7,0%), Белгия (-6,1%) и Холандия (-1,5%).

На годишна база в ЕС производството на капиталови стоки се е увеличило с 8,9%, на дълготрайни потребителски стоки с 4,2%, на недълготрайни потребителски стоки с 3,2% и на междинни стоки с 0,1%, докато производството на енергия е намаляло с 0,5%.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"