Депутатите окончателно облекчиха получаването на трудова "Синя карта"

Депутатите окончателно облекчиха получаването на трудова "Синя карта"

Парламентът прие и на второ четене промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, свързани с получаването на „Синя карта на ЕС“. По този начин се улеснява достъпът до българския пазар на труда на висококвалифицирани работници, граждани на страни извън ЕС, пише „Дневник“.

За получаването на „синя карта“ вече ще е необходимо работникът от трета страна да притежава висока професионална квалификация: висше образование или знания, умения и компетентности (професионален опит), удостоверени чрез официален документ.

Улеснената „синя карта“ не е заплаха за доходите на програмистите

още…

Остава текстът, според който брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на работника, трябва да бъде най-малко 1.5 пъти по-висока от средната работна заплата в България.

С промените в закона се съкращава срокът на трудовия договор, като вече се изисква той да е не по-кратък от 6 месеца, вместо както досега – от 12 месеца. През първите 12 месеца на висококвалифицирана заетост притежателят на „Синя карта на ЕС“ може да упражнява дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена тя, само на територията на България. До момента този срок беше две години.

Вносителите от „Демократична България“ се аргументират, че законодателните промени са в подкрепа на българския бизне, който се нуждае от над 11 000 професионалисти.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"