fbpx

Финландия увеличава ДДС ставката

От НАП съобщават, че основната данъчна ставка по ДДС във Финландия се увеличава от 24% на 25.5 % от 1-ви септември 2024 г. Промяната ще има отражение върху ползвателите на специални режими за обслужване на едно гише (OSS/IOSS), деклариращи доставки към Финландия.

Промяната ще влезе частично в сила през данъчен период трето тримесечие на 2024 г. (01.07.2024 г.- 30.09.2024 г.). Тримесечният данъчен период е приложим както за специален режим „В съюза“, така и за специален режим „Извън съюза“. В резултат на това подлежащите на деклариране ДДС данни на данъкоплатеца за доставки на стоки/услуги на територията на Финландия следва да бъдат декларирани при различни ставки за ДДС за третото тримесечие 2024.

Данъкоплатците ще трябва да попълнят 2 реда в справката-декларация по специалните режими за обслужване на едно гише за Финландия (пример: един ред за „продажби на стоки със ставка 24%“ и друг ред за „продажби на стоки със ставка 25,5%“).

Що се отнася до специален Режим „Внос“, в справките-декларации за данъчни периоди до м.08.2024 г. включително следва да се декларира ставката от 24%, а в справките-декларации за данъчни периоди от м.09.2024 г. нататък следва да се декларира ставката от 25,5%.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на финландската данъчна администрация.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"