Кофас не изключва стагфлация в световен мащаб

Кофас не изключва стагфлация в световен мащаб

Забавянето на икономиката и рискът от стагфлация стават все по-видими, коментират от Кофас в Барометъра си за второто тримесечие на 2022 г. С бързото влошаване на икономическата и финансова среда, компанията за кредитно застраховане „Кофас“ понижи рейтинга на 16 държави на европейския континент, включително всички големи икономики – с изключение на Италия, която вече е с рейтинг А4.

„Като се вземе предвид ускоряването на инфлацията, очакванията за влошаване на показателите и затягането на глобалните финансови условия, икономическата активност през второто тримесечие не изглежда много по-добре в развитите икономики и ще бъде значително по-неблагоприятна в развиващите се. Макар че вероятно е твърде рано да се каже, че световната икономика е влязла в стагфлационен режим, сигналите са в съответствие с тази гледна точка“, споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България

Стойностите за растеж през първото тримесечие на 2022 са под очакванията в повечето развити икономики. Освен това, БВП в еврозоната нарасна много слабо за 2-ро поредно тримесечие, като във Франция дори спадна с -0,2%. Според експертите на Кофас, това се дължи на спад в потреблението на домакинствата на фона на намаляваща покупателна способност. Икономиката на САЩ също претърпя свиване, възпрепятствана от външната търговия и трудностите на производствения сектор при попълването на запасите си.

Въпреки стабилизирането на цените на суровините, те остават на много високи нива. Например, цените на петрола не са паднали под 98 долара от началото на войната, тъй като опасенията от потенциален недостиг на доставки остават значителни.

Този контекст е благоприятен за износителите на суровини и по-специално за петрола. Единствените две повишени оценки на Кофас се отнасят до Бразилия и Ангола, а секторните прекласификации засягат основно енергийния сектор на страните производители, докато секторните понижения са насочени към енергийния сектор в страни, където компаниите са разположени надолу по производствената верига (главно в Европа).

Подобно, индустрии, чиято стойностна верига е енергоемка в производствените си процеси, като хартия, химикали и метали, носят рискове, преоценени нагоре в барометъра на Кофас. Селскостопанският сектор е един от тези с най-голям брой понижени оценки през това тримесечие – почти всички региони са засегнати.

Според Кофас централните банки са „с двата крака на спирачките“.ЕЦБ постепенно затегна позицията си, следвайки примера на Федералния резерв и Английската централна банка, до точката на предварително обявяване на бъдещи повишения на лихвите си. Експертите на Кофас предполагат, че това може да предизвика огромно забавяне на икономиката и да възобнови притеснения от нова криза на европейските държавни дългове.

В тази среда на затягане на кредитните условия, строителният сектор изглежда е един от най-уязвимите. Очаква се нарастващите разходи по заемите да засегнат пазара на жилищата и респективно и строителната дейност. Това вече е започнало в САЩ, където продажбите на жилища намаляват драстично.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"