fbpx

Мащабни уволнения в big tech: Какво е въздействието в ЕС?

Между края на 2022 г. и първата половина на 2023 г. почти 300 000 служители, работещи за „големи технологични“ компании, са били съкратени по целия свят. Това развитие е шокиращо, като се има предвид големият брой работни места в добре известни технологични корпорации с репутация на предлагащи добри условия на труд и добре платени позиции, коментира Eurofound в свое общирно проучване по темата. В контекста на този глобален феномен, отбелязват от агенцията, остава неясно до каква степен е засегната работната сила в ЕС и дали технологичният сектор – който е от решаващо значение за амбицията за напредване на цифровата трансформация – всъщност се свива в ЕС.

Предлагаме ви част от изследването на Eurofound и направените изводи:

Първият въпрос е какво точно е голяма технологична компания? Трудно е да се определи какво е и какво не е една технологична компания. Няма общоприето определение, но за да разгледаме по-отблизо промените в големите технологии, ние избрахме компании, които отговарят на следните критерии: (1) имат най-високи приходи в сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и (2 ) те са публично регистрирани (за да отразят господстващото положение на пазара). Тези критерии обхващат пазарни лидери в или близо до ИКТ сектора, от най-голям обществен интерес и които са извършили най-големи съкращения на работни места. Тъй като технологиите нямат определен сектор и за тази статия се използват множество източници, данните за сектора на информацията и комуникацията и по-широкия сектор на ИКТ се използват за предоставяне на контекст. Таблица 1 илюстрира как се е променил броят на работните места в шестте мултинационални технологични компании, отговарящи на критериите за подбор, от 2019 г. до 2022 г.

Таблица 1: Световни съкращения на работни места и брой на служителите в шест големи технологични компании, 2019–2022 г

От 2019 г. до 2022 г. пет от технологичните компании са увеличили работната си сила от 50% до 125%. Въпреки това, Apple е любопитен изоставащ, с най-скромното увеличение на броя на служителите по време на пандемията и без големи съкращения на работни места. През август 2022 г. Apple обяви сравнително малък кръг от съкращения на 100 служители по целия свят, последван от замразяване на наемането през втората половина на 2022 г. Европейският монитор за преструктуриране (ERM) на Eurofound, който отчита широкомащабни преструктурирания, обявени в ЕС, не регистрира планирани загуби на работни места за Apple. Въпреки това компанията не е направила официално съобщение, потвърждаващо проактивно замразяване на наемането или намаляване на разходите, което може да обясни липсата или забавянето на колективните съкращения.

За разлика от това, Meta почти е удвоила броя на служителите си от 2019 г. до 2022 г., но след това приключва 2022 г., като организира два кръга съкращения, уволнявайки общо 21 000 служители между ноември 2022 г. и март 2023 г. Увеличенията на средните приходи на човек и прогнозираният растеж след пандемията първоначално са довели до разширена стратегия за набиране на персонал; обаче след 2021 г. приходите на човек и нетните приходи намаляват, докато броят на служителите продължава да расте. Това, заедно със спада в покупателната способност на потребителите поради инфлацията и новата макроикономическа среда след инвазията на Русия в Украйна, води до незабавно спиране на наемането и начало на уволнение.

Amazon се откроява от тази група с това, че е най-големият работодател, създавайки най-много работни места по време на пандемията и след това съкращавайки повечето от тях, когато средата се промени. Съкращенията, макар и значителни, са ниски в сравнение с нарастването на заетостта и броя на служителите.

Въпреки че не всички компании обявяват конкретни числа на съкращения извън САЩ, всички тези мултинационални гиганти имат големи офиси в Европа. Най-големите офиси на Microsoft в Европа са в Ирландия, Холандия, Германия и Франция. От данните на ERM става ясно, че Ирландия е страната, която е най-засегната от големи технологични преструктурирания, което не е изненадващо, тъй като повечето от централите на тези технологични компании в Европа или EMEA са базирани там. Интересното е, че степента на съкращенията в дадена държава не винаги е в съответствие с размера на обявените глобални съкращения на работни места. Например Microsoft съкращава 5% от глобалната си работна сила, което възлиза на 10 000 работни места. Но във Франция намалението е 10% (260 съкращения от нейните 2600 служители), докато в Ирландия то е 5% (180 съкращения от нейните 3600 служители).

Дял на заетостта и добавената стойност на информационния и комуникационния сектор в общата нефинансова бизнес икономика, държави-членки на ЕС, 2020 г.

Въздействието на голямото технологично преструктуриране върху държавите членки зависи от това доколко икономиката им разчита на технологичния сектор. Докато секторът на информацията и комуникацията представлява само 5% от общата заетост в ЕС, той генерира значителна добавена стойност – брутен доход от оперативни дейности минус оперативните субсидии и косвените данъци – в общата нефинансова бизнес икономика. Данните за България сочат, че делът на заетите в ИКТ от общата работна сила е 7%, а създадената добавена стойност е 13 на сто.

Скорошните съкращения на работни места от технологични компании в информационния и комуникационния сектор на ЕС са малки в сравнение с изключителния ръст на персонала през предходните години; секторът, включително мултинационалните компании, продължава да бъде силна част от икономиката на ЕС. Поредицата от съкращения от края на 2022 г. се нарича „упражнение за правилно оразмеряване“ (фраза, използвана от Salesforce, както и от изпълнителни директори като Марк Зукърбърг от Meta). Истинското въздействие върху работната сила в ЕС обаче може да се крие в начина, по който се управлява и изпълнява преструктурирането. В това отношение е от значение следното:

  • Досега е имало малко публичност относно условията за съкращения, предлагани на засегнатите работници, и малко подробности за условията на заетост на онези работници, които са били съкратени при скорошни преструктурирания
  • По-нататъшното „правилно оразмеряване“ вече не може да бъде уловено чрез фокусиране върху широкомащабно преструктуриране и може да се справи с управлението на човешките ресурси на компаниите. Според някои медии големите технологични компании напоследък са преразгледали политиките си за монитгоринг на представянето на персонала, което може да отвори пътища за коригиране на размера на работната сила по по-постепенен начин.
  • Участието на синдикатите в процесите на преструктуриране е ограничено или изобщо не съществува сред технологичните компании. Въпреки това, след скорошните преструктурирания, има бързо нарастване на членството в Съюза на работниците в Alphabet и е организиран Европейски работнически съвет за работната сила на Google.
  • Трябва да се отбележи, че съкращенията не са с еднакъв мащаб в държавите-членки – например Google избегна съкращения в Австрия, Гърция и Румъния. Причините може да са свързани както с трудовото законодателство, така и с функционалното значение на фирмените предприятия в различни страни. По-нататъшни промени обаче могат да се разпространят извън основната работна сила на големите технологични компании, за да засегнат техните изпълнители, които вероятно са неразделна част от техния бизнес модел.
  • И накрая, секторът на ИКТ в ЕС продължава да е с постоянен недостиг на работна ръка. Въпреки че не всички компании могат да се конкурират с големите технологични гиганти по отношение на работните места, които предлагат, може да има нишови работодатели и стартиращи фирми, които ще искат да се ангажират с работници, които напускат големите технологични гиганти.Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"