НАП събра 69 млн. лв. с кампанията срещу високите касови наличности

НАП събра 69 млн. лв. с кампанията срещу високите касови наличности

След проведена от Национална агенция за приходите комуникационна кампания и  контролни действия, насочени към фирми, които са посочили в годишните си финансови отчети високи касови наличности – над 100 000 лева – 5 623 дружества са декларирали доброволно данък за доходи от дивиденти

От приходната агенция припомнят, че масовата кампания за проверки на касова наличност на дружествата, които са посочили във финансовите си отчети високи стойности на наличните парични средства в брой, е започнала в средата на 2021 година.

Преди извършването на проверките, НАП е изпратила електронни писма на над 6400 фирми, с които ги насърчава доброволно да предприемат необходимите действия, за да бъдат изрядни данъкоплатци – да прегледат отново счетоводните си запаси и да направят корекции в годишните си финансови отчети, в случай че не всички суми са действително налични в касите им. 2511 от фирмите, получили напомнителните писма, са декларирали малко над 19 милиона лева дължим данък за доходи от дивиденти.

Данъчните инспектори са проверили 2116 дружества, посочили най-висока касова наличност. В резултат на проверките повече от половината от тези дружества – 1193, са подали декларации, а декларираният от тях дължим данък за доходи от дивиденти възлиза на почти 39 милиона лева.

Други 10 550 269 лв. за доходи от дивиденти са декларирани след проведените от служители на Информационния център на НАП над 4000 телефонни разговора. Много от дружествата, допуснали технически грешки, са се възползвали от предоставената им възможност, като са коригирали сами данните и са подали счетоводните си отчети отново.

Припомня се, че 30 юни е последният срок за деклариране и плащане на корпоративен данък, данъка върху разходите, дивидентите и данъка върху приходите на бюджетните предприятия. До 15 юни 215 112 фирми вече са обявили приходите си пред НАП, става ясно още от информацията.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"