Облекчават шофьорите за техническите прегледи

Облекчават шофьорите за техническите прегледи

Проверката за валидна застраховка „Гражданска отговорност“ в пунктовете за технически прегледи ще става по електронен път, съобщават от Министерството на транспорта.

Изтъква се, че мярката е в съответствие с политиката на правителството и заявката на министър Николай Събев за намаляване на административната тежест за крайния потребител и премахване на хартиените документи.

Проверката ще става автоматично чрез изградената връзка за обмен на данни между системите на ИА „Автомобилна администрация“ (ИААА), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Гаранционния фонд (ГФ).

Към момента в техническите пунктове се извършват електронни проверки за наличие на данъци и за регистрацията на автомобила, а вече няма да е необходимо собствениците на автомобили да представят на хартия и застраховката „Гражданска отговорност“ преди прегледа.

При посещение в пункт за технически преглед, водачите на леки автомобили ще трябва да носят единствено свидетелството за регистрация на автомобила и документ за самоличност.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"