Пуснаха за обществено обсъждане промени, касаещи техническите паспорти на строежите

Пуснаха за обществено обсъждане промени, касаещи техническите паспорти на строежите

Регионалното министерство публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите – в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на МРРБ и в Портала за обществени консултации.

Това, както обясняват от ведомството, се прави във връзка с постъпили реакции на омбудсмана на България, на организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи.

Проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на Закона за устройство на територията. Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях се изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се съставя и при извършване на СМР, които обхващат част от обекта, но засягат конструкцията му.

Според предложеното изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"