fbpx

За 10 години 70% ръст на големите природни катаклизми

От 1980 г. Насам е имало 383 екстремни метеорологични или климатични бедствия, всяко едно от които е причинило щети за най-малко 1 милиард долара. Общо тези бедствия са стрували повече от 2,7 трилиона долара.

Приложението на Visual Capitalist – Decarbonization Channel, в партньорство с Националния съвет за комунални услуги на САЩ, показва как тези бедствия се увеличават с всяко изминало десетилетие.

Нарастваща загриженост

Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ (NOAA) проследява всяко бедствие и оценява разходите въз основа на фактори като физически щети и загуба на време при прекъсване на бизнеса. Те коригират всички разходи чрез индекса на потребителските цени, за да отчетат инфлацията.

Както броят, така и цената на екстремните метеорологични бедствия нарастват с времето. Всъщност, дори по средата на 2020-те, броят на бедствията е над 70% от тези, наблюдавани през цялата 2010-а.

*Данните са към 8 май 2024 година; Visual Capitalist

Силните бури са били най-често срещаните, представляващи половината от всички бедствия за милиарди долари от 1980 г. насам. Що се отнася до разходите, тропическите циклони са причинили най-големия дял – повече от 50% от общия брой. Ураганът Катрина, достигнал сушата през 2005 г., остава най-скъпото отделно събитие със 199 милиарда долара разходи, коригирани спрямо инфлацията.

Електричество и екстремни метеорологични бедствия

С нарастващите силни бури и други бедствия електричеството, на което хората разчитат, е значително засегнато. Например сушите се свързват със спад във водноелектрическата енергия, която е важен източник за производство на електроенергия от възобновяеми източници в САЩ.

Бедствията също могат да доведат до значителни разходи за компаниите за комунални услуги. Hawaii Electric е изправена пред искове за потенциални щети от 5 милиарда долара за горския пожар през 2023 г., което е почти осем пъти повече от застрахователното й покритие. Съдебните дела обвиняват компанията в небрежност при поддържането на инфраструктурата си, като например неукрепването на електрическите стълбове, за да издържат на силни ветрове.

Като се има предвид, че индустрията за комунални услуги е изправена пред най-голям риск от екстремни метеорологични и климатични бедствия, някои компании са започнали да се подготвят за подобни събития. Това предполага редица дейности, като закопаване на електропроводи, увеличаване на застрахователното покритие и модернизиране на инфраструктурата.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"