За 10 години цените на жилищата в България рязко изпреварват наемите

За 10 години цените на жилищата в България рязко изпреварват наемите

През периода от 2010 г. до четвъртото тримесечие на 2020 г. наемите в ЕС са се увеличили с 14,9%, а цените на жилищата с 28,6%, сочи проучване на Евростат.

Сравнявайки четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2010 г., увеличението на цените на жилищата изпреварва това на наемите в 18 държави от ЕС. Цените на жилищата са се увеличили в 23 държави-членки и са намалели в четири, като най-високи са били повишенията в Естония (+ 112,8%), Люксембург (+ 99,8%), Унгария (+ 90,6%), Латвия (+ 85,6%) и Австрия (+ 81,4% ). Намаления се наблюдават в Гърция (-28,1%), Италия (-15,2%), Испания (-5,2%) и Кипър (-3,4%).

За България данните сочат малко над 30% увеличение на цените на жилищата срещу около 14 процента ръст на наемите, което е разлика повече от два пъти.

При наемите моделът е различен. За посочения период от време цените са се увеличили в 25 държави-членки на ЕС и са намалели в две, като най-високи са били повишенията в Естония (+ 143,5%), Литва (+ 109,2%) и Ирландия (+ 61,8%). Намаления са регистрирани в Гърция (-25,2%) и Кипър (-4,1%).

Според данните на Евростат между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. цените на жилищата и наемите в ЕС са следвали сходен тренд. От второто тримесечие на 2011 г. обаче наемите са се увеличавали плавно до четвъртото тримесечие на 2020 г., докато аплитудите при цените на жилищата са били доста резки.

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г. цените на жилищата са се стабилизирали между 2013 и 2014 г. Следва бърз ръст в началото на 2015 г., като оттогава цените на жилищата се увеличават с много по-бързо темпо, отколкото наемите.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"