fbpx
Гласове и мнения Позиция 3

Помагало на избирателя и кандидата за изборна и друга длъжност в епохата на популизма

Азбука на управлението на слуховете[i] Определение Слуховете са официално или документално-фактически-статистически непотвърдени съобщения, които се пускат в обръщение както в междуличностни, така и в официални канали...

Без категория Гласове и мнения

Дискусия върху популизма в стопанството и регулацията на човешкото действие

В поредния си седмичен бюлетин Институтът за пазарна икономика публикува анализа си „Дискусия върху популизма в стопанството и регулацията на човешкото действие“. Пълен тескст на Анализа...