1977-ма: България, Монголия, СССР и другите

1977-ма: България, Монголия, СССР и другите

Имало едно време СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ), обединяващ държавите от социалистическия блок в Европа и по света. Икономическата преса, респективно и в-к „Икономически живот“ редовно са отделяли страници за дейността на СИВ, за успехите му и конкуренцията с другия политико-икономически блок в света.

Архивни страници откриха няколко графики от 1977 година, показващи различни тенденции в СИВ и мястото на България (НРБ) сред тях. Обръщаме внимание на знаменателните еднакви показатели с Монголската Народна Република в една от графиките, с които изпреварваме СССР…

Накрая си позволяваме един цитат от статията на ИЖ, илюстрирана от горните диаграми. Той по-скоро може да се възприема като добър образец на тоталната идеологизация на публицистичността:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"