Фундаментален въпрос от 1976 година

Фундаментален въпрос от 1976 година

„Архивни страници“ проследяват една фундаментална дискусия от страниците на в-к „Икономически живот“ през 1976 година. Всичко започва с писмо на читател, което поставя въпроса „Трябва ли да има музика на работните места“. В няколко броя изданието дава трибуна на мнения както на представители от различни трудови колективи, така и на експерти.

Първият читател, поставил темата на дневен ред, обаче дава и своето много категорично становище и анализ:

Следва сблъсък на мнения, в който видимо надделява несъгласието да има музика в работните помещения:

Накрая ИЖ публикува и експертен анализ по въпроса, който „Архивни страници“ ще представят в отделна статия, за да може да се обърне подобаващо внимание на типовете музика, която според специалистите трябва да звучи след трудовите колективи в началото, средата и края на работния ден.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"