Народът не само се храни, но и се облича по-добре...

Народът не само се храни, но и се облича по-добре...

Статистиката на подема естествено е аргументирана с много цифри и анализите им.

Не един и два са аргументите и коментарите в обширната статия на в-к „Икономически живот“ от 1969 година.

Започваме с:

Спираме се на промененото хранене в годините на подем:

За да стигнем до заключението, че нашият народ е започнал не само да се храни, но и да се облича по-добре. Твърдението е защитено с данни за увеличеното потребление на памучни и вълнени тъкани, както и на коприна, чиято употреба е скочила 9 пъти за 15 години.

Графиките са красноречиви, особено внимание можем да обърнем на потреблението на обувки – цели 1,5 чифта на човек годишно през 1967-ма срещу едва 0,3 през 52-ра.

Завършваме и с триумфа на продажбата на леки коли – през 1960 г. на 10 хиляди души са се продали 3 леки коли, докато осем години по-късно броят им е 26 на 10 000 души