Ще има обувки за всички и отгоре

Ще има обувки за всички и отгоре

С особено внимание „Архивни страници“ следят рекламните материали от онези години. Вниманието ни е привлечено от една публикация на в-к „Икономически живот“ от 1973 година, която и реклама, и репортаж за толбухинския обувен завод „Добрич“, и обещание на трудовия колектив.

Започваме с обещанието:

Техническият прогрес също не е пропуснат:

Всичко това – все пак е реклама, е илюстрирано със снимка на един от моделите – гордост на обувния завод.

Рекламната статия завършва подобаващо и отговорно:
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"