fbpx

ЕК с ключови стъпки към следващо поколение микрочипове и облачни технологии

Европейската комисия съобщи, че стартира два нови индустриални алианса: Алиансът за процесори и полупроводникови технологии и Европейският алианс за индустриални данни, Edge и Cloud.

Очакванията са, че двата нови съюза ще подобрят следващото поколение микрочипове и индустриални технологии за облачни услуги и крайни изчисления и ще предоставят на ЕС възможностите, необходими за укрепване на критичните му цифрови инфраструктури, продукти и услуги.

Съюзите трябва да обединят бизнеса, представителите на държавите-членки, академичните среди, потребители, както и научноизследователски и технологични организации.

От Еврокомисията коментират, че микрочиповете, включително процесорите, са ключови технологии, които задвижват всички електронни устройства и машини, използвани днес. Чиповете са в основата на голямо разнообразие от икономически дейности и определят тяхната енергийна ефективност и нива на сигурност. Възможностите за разработване на процесори и чипове са от решаващо значение за бъдещето на най-напредналите икономики.

Индустриалният алианс за процесори и полупроводникови технологии ще бъде ключов инструмент за по-нататъшен индустриален напредък в ЕС в тази област.

Той трябда да идентифицира и да преодолее настоящите пречки, нужди и зависимости в бранша, както и да определи технологични пътни карти, гарантиращи, че Европа има капацитета да проектира и произвежда най-модерните чипове, като същевременно намалява общите си стратегически зависимости, като увеличава дела си в глобалното производство на полупроводници до 20% до 2030 г.

Споед тези приоритети Алиансът има за цел да установи проектния и производствен капацитет, необходими за производството на следващото поколение надеждни процесори и електронни компоненти. Това означава преместване на Европа към производствен капацитет от 16 нанометра (nm) до 10 nm възли, за да се поддържат текущите нужди на Европа, както и под 5 до 2 nm и повече, за да се предвидят бъдещите технологични нужди. Най-напредналите видове полупроводници са по-ефективни и имат потенциал да намалят масово енергията, използвана от телефони до центровете за данни.

По отношение на Европейския алианс за индустриални данни, Edge и Cloud се подчертавна, че в европейската стратегия за данни обемът на генерираните данни значително се увеличава и се очаква голяма част от данните да бъдат обработени по-близо до потребителите и там, където те се генерират. В момента това се прави за 20% от данните, като се очаква да достигне до 80% до 2025 година.

Тази промяна налага ЕС да засили собствения си облачен и граничен капацитет, а оттам и своя технологичен суверенитет. Това ще изисква разработването и внедряването на принципно нови технологии за обработка на данни, отдалечавайки се от напълно централизирани модели на инфраструктура за обработка на данни.

Европейският алианс за индустриални данни, Edge и Cloud ще насърчи появата на облачни и крайни технологии, които са сигурни, енергийно и ресурсно ефективни и напълно оперативно съвместими, насърчавайки доверието на потребителите в облака във всички сектори.

Алиансът ще обслужва специфичните нужди на гражданите на ЕС, бизнеса и публичния сектор (включително за военни цели и за целите на сигурността) да обработват изключително чувствителни данни, като същевременно повишава конкурентоспособността на индустрията на ЕС в облачните и модерни технологии.

От ЕК информират, че тези съюзи са отворени за участие на всички публични и частни субекти със законен представител в ЕС и със съответните дейности, при условие че отговарят на условията, определени в Техническото задание.

Поради стратегическото значение на дейностите в съответните сектори, членството в алиансите зависи от спазването на редица условия. Съответните заинтересовани страни трябва да отговарят на критериите за допустимост, свързани по-специално със сигурността (включително киберсигурността), сигурността на доставките, защитата на ИС, защитата на данните и достъпа до данни и практическата полезност за Алианса.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"