IT сектора реагира бурно на идеята за повишаване на максималния осигурителен праг

IT сектора реагира бурно на идеята за повишаване на максималния осигурителен праг

В писмо до министрите на социалната политика и на финансите от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) изразиха тревогата си от „непрекъснато завръщащата се в обществения дневен ред тема за увеличение на максималния осигурителен праг, необосновано с анализ и оценка както на текущата бизнес среда, така и на очакваните последствия“.

БАСКОМ категорично се противопоставя на идеите за повишаване на максималния осигурителен праг (3000 лева в момента) в обмисляните два варианта – на 3300 лв. и на 3600 лв. Според бранша, чиито служители се осигуряват на официалните си заплати, прибягването до най-лесното решение – посягане върху доходите на заетите в секторите изцяло на светло и опериращи при прозрачни условия и високи етични стандарти, не е устойчивото решение.

От асоциацията информират, че към днешна дата в сектора са заети над 34 хиляди висококвалифицирани специалисти, част от крехката новосформираща се средна класа, които солидарно създават устойчивия гръбнак на обществото. Компаниите, в които тези специалисти се трудят и създават своя интелектуален продукт, допринасят към бюджета с над 4 % от БВП и заплащат едни от най-високите осигуровки и данъци в България (един зает в сектора генерира за бюджета повече от 22 400 лв. под формата на данъци и осигуровки, което е три пъти повече от средното за страната).

Предупреждава се, че позитивното развитие на българската софтуерна индустрия не бива да се тълкува като даденост, а да бъде обект на активна грижа, ежедневна работа, но и дългосрочно планиране и визия, в непосредствен диалог между държавата и бизнеса.

Настоява се за диалог със социалното министрество по няколко ключови въпроса:

(1) Анализ на структурата на заетите в сегмента на високите доходи. Анализ на съществуващите политики за привличане и задържане на повече висококвалифицирани служители в секторите с висока добавена стойност. Сериозен обществен дебат как повече сектори да тръгнат по доказано успешния път на българската софтуерна индустрия. Предложения за увеличаване базата на заплащащите обоснован МОД, вместо постъпателно свиване на този сегмент и съмнителен финален финансов резултат.
(2) Предложения за свиване на сивия сектор, който доминира в множество браншове.
(3) Предложения за това как нивата на осигуряване в България да са адекватни на услугата, която се получава в замяна. Например огромната част от софтуерните компании са въвели допълнително медицинско осигуряване и не ползват полагащите им се държавни пакети. Същото е и с бъдещите пенсии.
(4) Разработване и въвеждане на механизъм за стимулиране на развитие на високо-технологични фирми и стартъпи чрез привличане на водещи специалисти, като за целта се разработи пакет от данъчни облекчения, включително диференциран подход за намаляване (или освобождаване за известен период) на осигуровки и данък общ доход.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"