Както ИЖ съобщи, на 19 октомври бизнес и синдикати излизат на протест срещу високите цени на електроенергията за небитовите потребители. По този повод от организатора на протеста АИКБ отправят „възвание“ към всички фирми у нас, което публикуваме без редакция…

Икономическата конюнктура, предизвикана от продължаващата пандемия, създава огромни затруднения пред цели икономически дейности и отрасли. Много предприятия се задъхват във възникналата ситуация. За съжаление към този фактор, който в много голяма степен е форсмажорен и не подлежащ на контрол и регулация от страна на националните и международни власти, се прибави непосилното бреме на стремително нарасналата цена на електроенергията, търгувана на свободния пазар.

Няма нужда от дълги обяснения – потребителите на електроенергия, закупена от свободния пазар не могат да издържат на сегашното ниво на цената й. Държавата с най-скромни възможности в Европейския съюз “се радва” на най-скъпата електроенергия, което е само част от големия проблем. А той е, че цената на тока е вече непосилна. Всеки небитов потребител в България – не само промишлените предприятия, но и държавни и общински ведомства и предприятия, болници, училища, детски ясли и градини, ВиК дружества, театри, музеи и други културни институции и какви ли не още потребители, които закупуват електроенергията на свободния пазар, са подложени на ценови шок.

Още през месец август заваляха предупреждения от предприятия, браншове и цели отрасли, че ако не се намери решение на проблема с цената на електроенергията, ще последват крайно неблагоприятни последици, сред които затваряния на предприятия и отделни производства. Точно преди един месец предупредихме правителството, че ако не бъдат предприети енергични и решителни мерки в кратки срокове, ще последва срив на българската икономика.

Ние предложихме и решение на въпроса – частична компенсация на СВРЪХразхода за всеки НЕбитов стопански потребител на електроенергия, с което цената на електроенергията за индустрията поне да се доближи до тази на регулирания пазар.

Предупредихме, че трябва да се съсредоточим върху следващите две тримесечия, които са най-рискови за икономиката ни. Предложихме и подробно описан механизъм за осигуряване на финансирането и разплащане на компенсационните мерки, а именно от СВРЪХпечалбата на производителите на електрическа енергия собственост на държавата. Свръхпечалба, която е над планираната. Платена е от всички небитови потребители и вече е налична в банковите сметки на АЕЦ „Козлодуй“ и енергийните дружествата на НЕК.

Засега от отговорните институции не са предприети адекватни действия за овладяване на кризисната ситуация, а поради нежелание или поради некомпетентност сме свидетели единствено на  размишления, че така е в цяла Европа. Никой обаче не казва, че още преди месец, една след друга европейските държави започнаха да прилагат точно такива мерки, каквито вече предложихме на Правителството.

Днес, когато икономиката е на ръба на състоянието на свободно падане, можем да заявим, че търпението ни е изчерпано. Изпълнителната власт наблюдава проблема с равнодушие. Ресорният министър на енергетиката не проявява никаква активност. Отговорни и „облечени с власт“ лица ни обясняват, че електроенергията в България била най-евтина в Европа.

Единственият отговор на такова поведение може да бъде нашият общонационален протест. Протест, организиран от всички социалните партньори – работодатели и синдикати. Всички небитови потребители на електрическа енергия трябва да излезем пред Министерския съвет и на висок глас да кажем, какво мислим за бездействието на Правителството, преди бюрата по труда да се окажат затрупани с работа.

Затова, нека на 19 октомври 2021 година да излезем на общонационален протест в София пред сградата на Министерския съвет с искания:

  • Да спре престъпното бездействие на изпълнителната власт по отношение на цената на електроенергията на „свободния“ пазар!
  • Незабавно да се договорят компенсационни мерки за ВСИЧКИ небитови потребители, за ВСИЧКИ, които купуват електрическа енергия на свободния пазар!

Нека си помогнем сами на 19 октомври, защото Неволята няма да дойде да ни подкрепи!
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"