Настоящият текст на доц. Красен Станчев ни дава възможност за пореден път да припомним и обърнем внимание за огромното значение на образованието за икономическото развитие на една страна. Взаимосвързаността на двете системи предполага при проблеми в едната, сигурен дисбаланс и на другата…

Преглеждайки с какво ще се занимава законодателното събрание, с леко учудване установих, че за БСП е много наложително и затова на 30-ти миналия месец са внесли (водачката на партията, един водещ икономист и бивш министър на развитието, и техни колеги) законопроект за изменение и допълнение на Закона за училищното и предучилищното образование.

Може би бързането е по повод актуализацията на бюджета. Но най-вероятно учебниците за новата година вече са напечатани.

Първите непоколебими впечатления от законопроекта са, че:

а) с държавен монопол върху учебниците се търси по-високо качество на тяхното съдържание;

б) в основата на това търсене е вярата, че министерството знае най-добре (както впрочем и досега) и че това най-добро е едно единствено, и че ученици и родители трябва да му повярват;

в) процесът няма от кого да се управлява освен от издателството и печатницата на самото министерство, които в никакъв случай няма да управляват начинанието така, както това прави Автомагистрали, но с пътищата и с „мотивите“, че така щяла да бъде преодоляна корупцията, и, накрая, но не и по значение

г) изискваната по закон оценка на въздействието на този проект за нормативен акт не е направена по правилата, а обосноваването му е под равнището на критиката, ако мой студент бе написал такива „мотиви“ и такава „предварителна оценка на въздействията“ към законопроект, щеше със сигурност на получи оценка „слаб“.

Попитах познати издатели, дали знаят за подобен почин в обучението на подрастващите. Отговорът бе – „да“, май в Унгария наскоро при Орбан бе въведена подобна система. Но нямали време да проверяват.

В частност, защото в България преди време е действала точно същата система.

И ми изпратиха два примера от учебниците за VI клас по Аритметика и Български език и литература.

Понеже в „мотивите“ към законопроекта се казва, че с него „ще се създаде условие за ефективно реализиране на националните образователни програми“, поисках да ми пратят нещо по „патриотично възпитание“.

Щели да търсят…

Засега споделям само двата примера от учебниците от 1951 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"