400 експерти на НСИ търсят грешки при преброяването

400 експерти на НСИ търсят грешки при преброяването

С две контролни изследвания за Преброяване 2021 Националният статистически институт ще установи точността на данните за населението и жилищата, които са вписани в преброителните карти, и да установи размера на допуснатите грешки.
Второто изследване е свързано с обхвата на населението за страната, като целта му е да установи относителния дял на непреброените (пропуснатите) и два пъти преброените (дублираните) при преброяването лица.

За целта над четиристотин експерти, които работят в статистическите отдели на НСИ в цялата страна, ще обходят 14 000 жилища и ще анкетират домакинствата, които живеят в тях. Извадката е направена на случаен принцип и изследванията ще продължат до 31 октомври 2021 година.

Въз основа на данните от контролните изследвания ще се определят основните източници на грешки, които да бъдат избегнати при следващи преброявания на населението и жилищния фонд.

По предварителни данни до края на деня на 10 октомври са били преброени 5 775 хил. души, от които с хартиени карти са преброени 3 370 хил. души, а електронно – 2 405 хил. души. Преброителите имат срок до края на тази седмица да предадат преброителните карти и обобщените данни от участъците, в които са работили, което означава, че броят на преброените на хартия ще се увеличава всеки ден.

Първите предварителни резултати за населението на България се очаква да бъдат обявени в края на 2021 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"