6% от европейците пътуват за работа до друг регион

6% от европейците пътуват за работа до друг регион

През 2020 година 6% от 192-та милиона заети хора на възраст 15-64 години в ЕС (над 12 милиона души) са пътували до работното си място, напускайки региона, в който живеят. Тези данни сочат лек ръст спрямо 2019 г. според Евростат.

Най-високият процент на междурегионални пътувания за работа през 2020 г. е регистриран в Белгия, където 21% от заетите преминават регионална граница, за да отидат на работа. Подобно пътуването до работното място също е относително често срещано в Холандия (13%), както и в Литва, Германия, Австрия (11%) и Дания (10%).

В България единствено северозападният район се доближава до средните стойности в ЕС по този показател.

Хората в ЕС пътуват за работа и до други страни. През 2020 г. 2 милиона заети на възраст 15-64 години (1% от всички заети) са пътуващи от региона на местоживеене в друга държава.

Най-високият процент на трансгранично пътуване за работа на национално ниво през 2020 г. е регистриран в Словакия, където 5% от заетите хора пътуват в друга държава, следвани от Естония, Люксембург и Хърватия (по 3%).

На регионално ниво най-високият дял на пътуванията до различни страни се наблюдава в Люксембург в Белгия (32%), следвана от Трир в Германия (15%) и Лотарингия във Франция (13%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"