Министрите приеха тригодишна Пътна карта за влизане в ОИСР

Министрите приеха тригодишна Пътна карта за влизане в ОИСР

Кабинетът одобри на днешното си заседание Пътна карта за периода 2021-2023 година, като част от действията на България по изпълнение на външнополитическия приоритет – подготовката за присъединяване към ОИСР и за изпълнение на поетите вече ангажименти в сътрудничеството с организацията в широк спектър от области въз основа на националния План за действие.

Планът е е съгласуван с ОИСР и официално представен на 20 септември 2019 г. пред Съвета на организацията в Париж.

Чрез тригодишната пътна карта България цели задълбочаване на сътрудничеството във всички области с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщават от Дондуков 1.

С приетото решение за изменение и допълнение на Решение №789 на Министерския съвет от 20 декември 2017 г. се оптимизира и дейността на постоянно действащия Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на страната ни към ОИСР. МКМ се е утвърдил като главен орган, който координира цялостната дейност по присъединяването на нашата страна към ОИСР. Координацията между българските ведомства и агенции е изключително важна предвид разнородната дейност на организацията, която обхваща всички сфери на социално-икономическия живот.

Както и досега, Механизмът ще продължи да работи на две нива (политическо и експертно), под ръководството на министъра на външните работи, с участието на високопоставени представители на всички заинтересовани ведомства и агенции.

С приемането на решението и приложената към него Пътна карта се отправя сигнал към партньорите ни от ОИСР за готовността на България да започне преговори за членство във възможно най-кратък срок.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"