България изхвърля годишно 597 хил. кг храни

България изхвърля годишно 597 хил. кг храни

През 2020 г. в ЕС са били изхабени около 127 килограма храна на глава от населението. Домакинствата генерират 55% от хранителните отпадъци, което представлява 70 кг на глава от населението. Останалите 45% са отпадъци, генерирани нагоре по веригата за доставка на храни.

Общите хранителни отпадъци, измерени през 2020 г. в ЕС, достигат почти 57 милиона тона прясна маса.

Данните са от първия мониторинг на хранителните отпадъци в ЕС, публикуван от Евростат.

Справянето с хранителните отпадъци на потребителите остава предизвикателство както в ЕС, така и в световен мащаб. Хранителните отпадъци в домакинствата са почти два пъти повече от хранителните отпадъци, произтичащи от секторите на първичното производство и производството на хранителни продукти и напитки (14 кг и 23 кг на жител; съответно 11% и 18%), сектори, в които съществуват стратегии за намаляване хранителни отпадъци, например с използване на изхвърлени части като странични продукти.

Ресторантите и хранителните услуги генерират 12 кг хранителни отпадъци на човек (9%), докато търговията на дребно и друга дистрибуция на храни е секторът с най-малко количество хранителни отпадъци (9 кг; 7%); въпреки това въздействието на блокирането на COVID-19 върху тези два сектора все още се анализира.

За България данните показват, че през 20220 година сме генерирали близо 597 хил. тона хранителни отпадъци. У нас обаче първото място се държи от първичното производство с близо 50% дял (228 472 кг), а домакинствата са „произвели“ 181 854 кг хранителни отпадъци. С около 90 кг на човек от насалението, страната ни е сред членовете на ЕС, които генерират малко хранителни отпадъци. На първо място е Кипър с близо 400 кг на човек.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"