fbpx

България изостава от ЕС по брой автомобили на човек от населението

През 2021 г. средният брой леки автомобили на глава от населението в ЕС е нараснал от 0,53 на 0,57.

Данните на Евростат показват, че западните страни от ЕС са регистрирали по-високи нива на моторизация (пътнически автомобили на 1000 жители) от централните и източните членки на ЕС. На регионално ниво обаче има значителни различия в притежаването на автомобили в рамките на ЕС. Регионалните ставки често са свързани с икономическата ситуация, но могат да бъдат повлияни и от специфични обстоятелства. Например високото ниво на моторизация във Вале д’Аоста (Италия) се влияе от благоприятните правила за данъчно облагане.

Между 2001 г. и 2021 г. Румъния регистрира най-високия среден годишен темп на растеж на пътническите автомобили на 1000 жители (процент на моторизация) сред членовете на ЕС (+5,4%), следвана от Полша (+4,5%).

Румъния обаче е на последно място по процент на моторизация 400 автомобила на 1000 души, докато Полша е първа – 687 автомобила на 1000 души. България е съвсем близо до румънските показатели – 414 автомобила на 1000 души.

Когато се разглеждат превозните средства с полезно предназначение (камиони, влекачи и специални превозни средства, с изключение на ремаркета и полуремаркета), няма систематични разлики между западните и източните региони на ЕС. Делът на лекотоварните автомобили в общия брой на пътните превозни средства в региона зависи от няколко фактора. Сред тях са регионалните транспортни системи и инфраструктура за различни видове товарен транспорт, като магистрали, железопътни линии, пристанища и летища. Икономическите характеристики на региона също играят роля, т.е. дали регионалната икономика е доминирана от производствени индустрии или услуги и дали регионът е разположен на ключови европейски коридори за товарен превоз.

Двата региона на, регистриращи най-голям брой полезни превозни средства през 2021 г., са Андалусия (повече от 1 милион) и Каталуния (845 000). И двата испански региона играят ключова роля в товарния транспорт в региона на Западното Средиземноморие, с директни фериботни връзки не само с испанските острови и Сеута и Мелила, но особено между Андалусия и Мароко и Алжир, както и между Каталуния и Италия.

Превозните средства с полезно предназначение в България са 499 311, като най-малък е броят им в Северозападна България – 41 798, а най-голям в югозападния регион – 195874.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"