fbpx

България сред интернет опашкарите в ЕС

Използването на устройства, свързани с интернет, се е увеличило между 2020 г. и 2022 г., което отразява нарастващото им значение в съвременния живот. През 2022 г. повече от половината (52%) от хората в ЕС на възраст между 16 и 74 години са използвали телевизор, свързан с интернет, което е с 9 процентни пункта (pp) повече в сравнение с 2020 г. (43%), сочат данни на Евростат.

Сред страните от ЕС използването на телевизор, свързан с интернет, е особено високо в Малта, където почти 8 от 10 души са използвали такъв телевизор(78%), следвана от Испания (69%), Швеция и Ирландия (и двете 68 %) и Кипър (66 %).

От другата страна, България (30%), Хърватия (35%), Полша (38%), Гърция (39%) и Румъния (40%) са страните от ЕС с най-нисък дял на хората, използващи телевизор с интернет връзка.

Липсата на необходимост се посочва като основна причина за неизползване на устройства, свързани с интернет.

България е на опашката  и по дял на домакинствата с достъп до интернет (87%). По-назад от нас са само Гърция (85 %) и Хърватия (86 %). През 2022 г. Нидерландия, Люксембург и Финландия отчитат най-висок дял домакинства с достъп до интернет с 98 %. Испания (96 %) и Дания (95 %) също са сред държавите-членки на ЕС с най-висок процент на достъп до интернет на домакинствата. Независимо от това, изтъква Евростат, докато сред някои от водещите държави членки се наблюдава насищане на достъпа до интернет на домакинствата, между 2017 г. и 2022 г. се наблюдава наваксване с увеличения от 20 % за България, 15 % за Кипър и 13 % за Испания, Латвия, Румъния и Литва. През 2022 г. делът на домакинствата с достъп до интернет в Норвегия е 99 %, малко над най-високите резултати от държавите-членки на ЕС от 98 %, представени от Холандия, Люксембург и Финландия. Делът в Турция е 94 % на процентен пункт над средното за ЕС от 93 %.

Използването на интелигентни преносими устройства също отбеляза значително увеличение, като повече от една четвърт (26%) от хората на възраст 16-74 използват смарт часовници, фитнес каишки, свързани очила или слушалки, устройства за проследяване на безопасността, свързани дрехи или обувки и други аксесоари, свързани с интернет . Това също представлява увеличение от 9 процентни пункта в сравнение с 2020 г. (17%).

Свързаните с интернет игрови конзоли също са се радвали на популярност през 2022 г., тъй като 20% от хората на възраст 16-74 години ги използваха. Виртуални асистенти, като интелигентни високоговорители или приложения, са били използвани от 13% от хората в същата възрастова група, докато 10% са използвали свързани с интернет решения за управление на енергията, като свързани термостати, измервателни уреди за комунални услуги, осветление или плъгини.

Въпреки силното нарастване на използването на устройства, свързани с интернет между 2020 г. и 2022 г., значителен брой хора съобщават, че не са използвали тези устройства през 2022 г.

41% от хората на възраст 16-74 години, които никога не са използвали устройства, свързани с интернет, посочват липсата на необходимост като основна причина за неизползването им. Този процент обаче отразява намаление с 2 процентни пункта спрямо 2020 г.

Следващата най-честа причина за неизползване са свързаните разходи. Общо 10% от хората на възраст 16-74 години смятат цената за твърде висока. Свързаният дял през 2020 г. е 11%. Това беше последвано от дела на хората, които имат опасения относно поверителността и защитата на личните данни, генерирани от тези устройства или системи (8%), спад от 11% през 2020 г.

През 2022 г. 90 % от хората в ЕС на възраст между 16 и 74 години са използвали интернет поне веднъж в периода от три месеца. Четиринадесет държави членки са над тази средни нива за ЕС през 2022 г. Най-високият дял на интернет потребителите е в Люксембург и Дания с 98 % от хората, следвани от Финландия и Швеция с 97 %.

През 2022 г. България (79 %), Хърватия (82 %) и Гърция (83 %) отчитат най-нисък процент потребители на интернет в ЕС.

Делът на населението, което никога не е използвало интернет, е 7% през 2022 г. в ЕС, но достига 14% в Гърция и Португалия и 13% в Хърватия и България.

През 2022 г. 84 % от хората в ЕС са имали достъп до интернет ежедневно, а други 5 % са го използвали поне веднъж седмично (но не ежедневно). Поради това 89 % от лицата в ЕС на възраст между 16 и 74 години са били редовни потребители на интернет (поне седмично).

Норвегия отчита дял от 100 % от хората, които са използвали интернет през последните три месеца преди проучването. Делът спада до 96% при ежедневните потребители на интернет. В Черна гора делът на хората, които са използвали интернет през последните три месеца преди проучването, е 88 %, близо до средното за ЕС от 90 %. В Сърбия и Турция делът на интернет потребителите е бил съответно 84% и 83% през 2022 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"