fbpx

Кабинетът смъкна приходните тавани за производителите на ток

Министерският съвет одобри на днешното си заседание стойностите за изчисляване на тавана на пазарните приходи на различните типове производители на електрическа енергия. Над тези тавани производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

Така, АЕЦ „Козлодуй“ ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 150 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия. До момента таванът за аец-а ни бе 180 лв./МWh За производителите на електрическа енергия от кондензационни централи на въглища тази стойност е 300 лв. (намаление от 350), увеличена с умножената по 1.32 средномесечна цена на тон СО2 емисионни квоти за MWh, а за производителите на електрическа енергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях – 300 лв. увеличена с умножената по 0.9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО2, за един MWh.

„Национална електрическа компания“ ЕАД като производител на електрическа енергия от водноелектрически централи ще изчислява своя таван на пазарните приходи при 200 лв. за един MWh.

Производителите на електрическа енергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 300 лв./МWh стойност на произведената електрическа енергия.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"