България сред отличниците в ЕС по рециклиране на пластмасови отпадъци

България сред отличниците в ЕС по рециклиране на пластмасови отпадъци

През 2019 г. всеки жител на ЕС е генерирал 34,4 кг отпадъци от пластмасови опаковки, от които 14,1 кг са рециклирани.

Данните на Евростат сочат, че между 2009 и 2019 г. обемът на генерираните отпадъци от пластмасови опаковки на човек се е увеличил с 24% (+6,7 кг). Това обаче е съпътствано и от рязко увеличаване на обема на рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки – с 50% (+4,7 кг).

Въпреки това подобрение, количеството пластмасови опаковки, които не са рециклирани, се е увеличило с 2 кг на жител от 2009 г. поради по-голямото увеличение на абсолютната стойност на генерираните отпадъци от пластмасови опаковки.

През 2019 г. приблизително 41% от отпадъците от пластмасови опаковки са били рециклирани в ЕС, като девет държави-членки на ЕС рециклират повече от половината от генерираните отпадъци. Сред тях е и България (59%, по данни за 2018 година). Първа е Литва (70%), следват Чехия (61%), България (59%,), Холандия (57%), Швеция и Словакия (и двете 53% ), Испания (52%), Кипър (51%) и Словения (50%).

За разлика от тях, с по-малко от една трета рециклирани отпадъци от пластмасови опаковки са Малта (11%, данни за 2018 г.), Франция (27%), Ирландия (28%), Австрия (31%), Полша (32%) и Унгария ( 33%).
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"