България сред страните в ЕС с най-голяма концентрация на газовия пазар

България сред страните в ЕС с най-голяма концентрация на газовия пазар

Проучване на Евростат показва, че пазарните дялове на най-големите производители на електроенергия и газ в ЕС намаляват в повечето страни от 2013 г., когато статистическата служба започва да събира тези данни.

Индикаторът за пазарен дял описва колко енергия обслужва най-голямата компания от мрежата на един пазар. По-големите пазарни дялове показват монополен или олигополен пазар.

През 2021 г. пазарният дял на най-големите производители на електроенергия на пазара варира в страните от ЕС. Най-висок дял е отчетен в Кипър (88%), следва Франция (79%), Хърватия (76%) и Естония (64%).

В другия край на скалата пазарният дял на най-големия производител на пазара на електроенергия е под 20% в четири членки на ЕС: Полша, Литва и Италия (всичките по 17%) и Швеция (19%).

В България данните показват сравнително малка концентрация (36), като спрямо 2013 година (36,8) няма почти никакво движение.

На годишна база, от 2020 г. до 2021 г., най-голямото увеличение на пазарния дял е отчетено в Ирландия (32%), докато най-голямото намаление е в Португалия (-32%). Увеличаването на дяла показва повишаване на концентрацията на пазара, например след сливане на големи участници на пазара. Обратно, намаляването на дела показва намаляване на пазарната концентрация. От останалите държави в ЕС 15 отчитат промяна от 2020 г. до 2021 г., която е под 10%.

Ясно очертана тенденция за повечето страни от ЕС е, че в сравнение с 2013 г. пазарният дял на най-големия производител на електроенергийния пазар през 2021 г. е по-нисък. Спадът на пазарния дял варира от -39 процентни пункта (pp) в Люксембург (след либерализацията на пазара на електроенергия) и -20 процентни пункта в Словакия до -1 процентни пункта в България и -4 процентни пункта във Финландия. За разлика от това, делът остава стабилен в Швеция (19%) и Полша (17%), докато се увеличава в Унгария (+10 процентни пункта), Румъния (+3 процентни пункта) и Испания (+2 процентни пункта).

При мноса и производството на природен газ най-големият пазарен дял от 100% е в Естония, Малта и Швеция, където само един субект доминира националното производство и внос. През 2021 г. брутната налична енергия от природен газ е била само 2,3% от общата в Швеция. Малта е малък пазар, така че се очаква едно предприятие да покрие пазарните нужди, коментират от Евростат.

За разлика от тези страни, най-голямата компания за внос и производство на природен газ има най-ниско ниво на присъствие на пазара в Ирландия (22%) и Чехия (23%).

България е сред страните с голямо концентрация (80,5%) през 2021 година, като няма почти никакво намаление спярзо 2013 година (81,35). През 2018 година дори доминацията у нас е стигнала 99%.

На годишна база, от 2020 г. до 2021 г., най-голямото намаление на пазарния дял е отчетено в Хърватия (-45%) и в Чехия (-38%). Броят на основните компании, които внасят или произвеждат природен газ за местния пазар, се е увеличил от 5 на 6 в Чехия и от 3 на 5 в Хърватия.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"