България във все по-деликатна ситуация заради газовата връзка с Гърция

България във все по-деликатна ситуация заради газовата връзка с Гърция

Всяко отлагане на въвеждането в експлоатация на газопровода IGB поставя „Булгаргаз“ ЕАД и България във все по-неблагоприятна позиция в евентуални нови преговори за доставка на алтернативния газопровод с азерската компания. И до днес, „Булгаргаз“ ЕАД не е информирано от проектната компания, изграждаща IGB, кога точно ще бъде готова гръцката газова връзка.

Това се казва в позиция, разпространена от Съвета на директорите на газовото ни дружество. В нея подробно се описват отношенията с Азербайджан по повод договорените количества азерски газ и действията на двете страни за предоговаряне на доставките заради непрекъснатото отлагане пуска на газовата връзка с Гърция.

Временните договорености за доставка с азерската страна изтичат на 30.06.2022 г. и в случай, че газопроводът IGB не бъде въведен в експлоатация до тогава, отново ще възникне рискът азерската компания да активира наказателната клауза по Договора и да усвои предоставената от „Булгаргаз“ ЕАД и „Български енергиен холдинг“ ЕАД банкова гаранция в значителен размер, се казва още в позицията.

От нея се разбира, че сключените допълнителни споразумения с азерската компания са изцяло в интерес на българската страна. С подписването им се изключва възможността азерската страна да активира наказателна клауза по Договора, отчитайки липсата на договорното трасе за доставка (газопровода IGB). В случай че такива временни споразумения не са били подписани, „Булгаргаз“ ЕАД щяло да заплаща санкции (десетки милиона долара месечно) по наказателната клауза, равни на стойността за договорените количества, без да ги получава.

„Булгаргаз“ ЕАД очаква газовата връзка Гърция-България да бъде въведена в експлоатация без повече забавяне, най-късно на 01.07.2022 г., за да може да получава количествата газ по Договора в пълен обем.

В случай на поредно забавяне в изграждането на газопровода IGB, ще бъде необходимо спешно провеждане на преговори с решителна подкрепа на политическо ниво за ново удължаване на временните договорености за доставка на природен газ от Азербайджан, докато бъде завършена газовата връзка Гърция-България, подчертават от Съвета на директорите на газовия ни доставчик.

Припомняме, по газопровода IGB се работи вече 12 години, като основните констатации относно забавянето му са за неподходящата схема за финансиране, използвана за проекта, както и че строител на цялото трасе е гръцка компания.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"