Без актуализация на бюджета - катастрофа, алармират от АИКБ

Без актуализация на бюджета - катастрофа, алармират от АИКБ

Незабавно започване на работа по актуализирането на бюджета, поискаха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в писмо до председателя на парламента и шефовете на парламентарни групи.

Всички знаят, че ако бюджетът на страната остане неактуализиран, това ще провали жизнено важни мерки в управлението на икономиката, като такъв развой на нещата може да има катастрофални последици, подчертават от работодателската организация, като специално изтъкват, че вярват в здравия разум на народните представители и на политическите сили у нас.

От АИКБ обръщат внимание, че предложението за актуализиране на бюджета вече е подкрепено от социалните партньори – национално представителните работодателски и синдикални организации на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Изрично се иска от парламента актуализацията да стане във вида, в който е одобрена от тристранката, с други думи – вариантът на служебния кабинет.

Асоциацията аргументира настоятелното си искане с това, че от актуализацията на бюджета зависи очакваната подкрепа за бизнеса, който трябва да осигури от своя страна очакваните приходи. Трябва да се подчертае дебело, че от продължаващата „COVID-19 криза“, далече не страдат само отраслите, работата на които беше прекратявана на няколко пъти с административни заповеди. Кризата руши бизнеса не само на предприятията от туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Покритието на негативното въздействие на пандемичната криза е много по-голямо и широкообхватно, подчертават от АИКБ.

Те определят като много нагледен пример случаят с шивашката промишленост с всичките й подотрасли. Българската шивашка промишленост е изцяло експортно ориентирана, тя е изключително зависима от глобалната динамика на търсенето и предлагането на готово облекло и други шивашки изделия. Не трябва да се заблуждаваме с популярни, но неактуални клишета, че става дума за предприятия, които работят „на ишлеме“. Напротив – става дума за предприятия, които от години „работят от скица“ – някои от тях разработват колекциите на известни чуждестранни фирми, в това число от Франция, Италия, Германия и други.

От писмото става ясно, че до момента при сегашната ситуация шивашката промишленост в България оцелява единствено благодарение на държавната подкрепа. В случай на спиране на държавната подкрепа (мерките от типа на жаргонно наричаната мярка „60/40“), сред по-малките предприятия ще започне вълна от прекратявания на работа и затваряне на производствени мощности, поради невъзможността да се издържи на конюнктурата на пазара само със свои сили.

В момента, се казва в писвото до парламента, шивашката промишленост изпълнява ролята на нещо като „последен окоп на заетостта“. Шивашките предприятия, много от които са със значителен брой заети за нашите мащаби (с по 800 и повече заети), все още имат способността да наемат на работа най-нискообразованите и съответно – нискоквалифицирани работници в страната. В случай на колапс на шивашката промишленост е много вероятно да станем свидетели на голям скок на безработицата, точно в навечерието на зимния сезон. Отделно този скок може да предизвика „ефект на доминото“ и сред други отрасли.

Подчертава се, че в случая изобщо не става дума за технологично изостанали предприятия. Точно обратното – става дума за предприятия, които през 2019 година и дори в самото начало на 2020 година са били на печалба и които непрекъснато са реинвестирали цялата си печалба. Това са автоматизирани в значителна степен предприяти, с определена степен на роботизация, въоръжени с авангардни технологии.

В заключение се обръща внимание и на факта, че евентуално актуализираният бюджет би имал дори по-добри показатели от досегашния, като се вземе пред вид очакването бюджетният дефицит да намалее от 3,9 % от БВП на 3,6 % от БВП.

Припомняме, в момента партиите в парламента реагират нееднозначно на ситуацията. Докато добрата новина е, че вероятно тази седмица ще бъдат създадени комисии, които да започнат разглеждане на проекта, то е малка вероятността исканата актуализация да мине във вида, предложен от кабинета.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"