fbpx

Без резервация са пътували над 92% от туристите ни

Относителният дял на самостоятелните туристически пътувания без резервация в страната през първото тримесечие е 92.6%, а на тези в чужбина – 68.6%, сочат данни на НСИ.

През първите три месеца на тази година 1 010.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 82.2%, са пътували само в страната, 15.4% – само в чужбина, а 2.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 43.7%.

Най-много са пътували българските граждани на възраст 25 – 44 години – 380.4 хил., или 37.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (84.7%) е при лицата на възраст 25 – 44 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 – 24 години е 18.5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

През първото тримесечие на 2023 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 210.45 лв. в страната и 707.86 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 241.34 лв. в страната и 1 105.42 лв. в чужбина.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"