Бизнес и синдикати поискаха създаване на контролен орган по плана за възстановяване

Бизнес и синдикати поискаха създаване на контролен орган по плана за възстановяване

Четирите големи работодателски организаци и синдикатите изпратиха предложение до премиера Янев спешно да бъде създаден Комитет за наблюдение по Следващо поколение Европейски съюз, който да включва подкомитети за наблюдение на Националния план за възстановяване и устойчивост и на Фонда за справедлив преход. Изтъква се, че подобна необходимост произтича и от разпоредбите на европейското законодателство.

Този Комитет, съвместно с Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство (СП) 2021-2027 г. трябва да обхване всички представители на държавната администрация и на заинтересованите страни. При неговото създаване може да се използва утвърдената структура и работни практики на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.

Според бизнес и синдикати подобен подход би довел до синергия и по-добра координация и допълняемост на интервенциите и планирането на инвестициите от всички европейски фондове, включително Фонда за справедлив преход, които в момента не са обхванати от системите за граждански контрол и поставят риск от критични бележки от страна на Европейската комисия.

Логично приложно поле на функциите на подобен Комитет за наблюдение биха били и всички финансови инструменти – включително тези, администрирани от Фонда на фондовете, които в момента също остават извън обхвата на граждански контрол и по тази причина са повод за критики и опасения за непрозрачни схеми и други непазарни практики.

В писмото до премиера се отбелязва още, че подобен комплексен обхват ще позволи набирането на сравнима и достоверна информация и поставянето на обективна и системна основа на дискусията за намирането на оптимално съотношение между инструментите и мерките по различните области на интервенции, както и относно съотношението между пряката безвъзмездна финансова подкрепа  за иновациите и инвестициите, от една страна, и финансовите инструменти, от друга страна.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"