Бизнесът готви протест срещу цените на тока

Бизнесът готви протест срещу цените на тока

Бизнесът излиза на протест срещу цената на електроенергията. Вероятната дата е 19 октомври, а мястото – пред Министерски съвет. Инициатори са от Асоциацията на индустриалния капитал в България, за момента имат подкрепата и на КНСБ, и КРИБ.

Основното искане на бизнеса, от което до голяма степен зависи оцеляване на индустриалните предприятия, е държавата да компенсира фирмите за скъпата електроенергия.

Някои от останалите основни искания са формулирани в отвореното писмо на Асоциация Полимери – поредният бранш, който алармира за ситуацията с цените на тока – на пазар „ден-напред“ на БНЕБ всеки ден поставят ценови нови рекорди, като в някои от часовете надвишават 500 лв./MWh, а износът на енергия е в порядъка на 1200 MW.

Наясно сме, че съществува пазарен тренд на покачване и в Европа, но сме убедени, че непосилно високите цени у нас са породени изключително от местни условия и изкуствен дефицит, поддържан от държавната енергетика, както и от манипулиране на пазара от страна на търговците на електроенергия, които реализират свръхприходи за сметка на индустрията, която се опитва да работи в тежките условия на продължаващата COVID пандемия“, се изтъква в писмото.

Асоциация Полимери прави няколко конкретни предложения за облекчаване на ситуацията:

1. Спешно да бъде осигурена възможност за сключване на срочни договори на фиксирани цени пряко с производителите на електроенергия, за срок от минимум 6 месеца.

2. Да бъде наложен мораториум върху износа на ток до края на годината, за да се успокои пазара и българските компании поне малко да възвърнат своята конкурентоспособност.

3. Да се направи преизчисляване на фактурираната електрическа енергия от 1.07.2021 насам и да се възстановят на предприятията от браниш Полимери надплатените над 150 лв./MWh суми, като се издадат нужните данъчни документи за целта.




Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"