fbpx

БНБ пуска възпоменателна монета за Христо Ботев

В първия робетн ден на 2023 година, 3 януари, Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“, която е от серията „Българско възраждане“.

Тиражът на монетата е 5000 броя, а цената при пускането ѝ в обращение е 114 лева.

Монетата е от сребро, проба 999/1000 с качество – мат-гланц, висше. Тегло то й е 23.33 г, с  диаметър – 38.61 мм

На лицето на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу – годината на емисията „2023“ и номиналната стойност „10 ЛЕВА“.

На гърба е изобразен Христо Ботев, вдясно – надпис „175 ГОДИНИ“ и подписът му, а отгоре в полукръг – надпис „ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ“.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

От БНБ пускат и списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"