Брюксел с препоръки за облекчаване пътуванията в съюза

Брюксел с препоръки за облекчаване пътуванията в съюза

Eвропейската комисия направи сериозна стъпка към известно нормализиране на пътуванията в ЕС. ЕК предлага на държавите-членки да облекчат настоящите ограничения за несъществени пътувания в съюза, като се вземат предвид напредъка на кампаниите за ваксиниране и развитието на епидемиологичната ситуация в световен мащаб.

Комисията предлага да се разреши влизане в ЕС по несъществени причини не само за всички лица, идващи от страни с добра епидемиологична ситуация, но и за тези, които са получили последната препоръчителна доза от разрешена от ЕС ваксина. Това дори може да се разшири и за ваксините, завършили процесите по списъка за спешна употреба на СЗО.

Държавите-членки следва да разрешат пътуване в ЕС на тези хора, които са получили най-малко 14 дни преди пристигането последната препоръчителна доза ваксина, получила разрешение за употреба в ЕС. Освен това, ако държавите-членки решат да отменят изискванията ваксинираните лица от ЕС да предоставят отрицателен PCR тест и / или да се карантинират, то те също следва да се откажат от такива изисквания за ваксинирани пътници извън ЕС.

Според ЕК това ще се ускори, след като цифровият зелен сертификат започне да функционира, в съответствие с правилата, предложени от Комисията на 17 март. По-специално, пътниците трябва да могат да докажат своя ваксинационен статус с цифров зелен сертификат, издаден от органите на държавите-членки на индивидуална основа, или с друг сертификат, признат за еквивалентен по силата на решение на Комисията за адекватност.

Докато цифровият зелен сертификат не заработи, държавите-членки трябва да имат възможност да приемат сертификати от страни извън ЕС въз основа на националното законодателство, като вземат предвид възможността да проверяват автентичността, валидността и целостта на сертификата и дали той съдържа всички съответни данни.

ЕК предлага създаването на портал, позволяващ на пътниците да поискат признаването на сертификат за ваксинация, издаден от държава извън ЕС, като надеждно доказателство за ваксинация и / или за издаване на цифров зелен сертификат.

Уточнява се, че децата, които са изключени от ваксинация, трябва да могат да пътуват с ваксинираните си родители, ако имат отрицателен PCR тест, направен най-рано 72 часа преди зоната на пристигане. В тези случаи държавите-членки могат да изискват допълнителни тестове след пристигане.

Комисията предлага промяна и на критериите, свързани с адаптирания праг на 14-дневен кумулативен процент за уведомяване за случаи на COVID-19, като той се увеличи от 25 на 100, което оставаа значително под сегашната средна стойност за ЕС, която е над 420.

Това би позволило разширяване на списъка на страните, от които е разрешено несъществено пътуване, независимо от статуса на ваксинация, при спазване на свързани със здравето мерки като тестване и / или карантина. Както и сега, Съветът трябва да преразглежда този списък поне на всеки 2 седмици.

Относно пътуващите по съществени причини – по-специално здравните специалисти, трансграничните работници, сезонните селскостопански работници, транспортния персонал и моряците, транзитните пътници, пътуващите по императивни семейни причини или тези, които идват да учат, следва да продължат да имат право да влизат в ЕС, независимо дали са ваксинирани или от коя държава идват. Същото се отнася за гражданите на ЕС и дългосрочно пребиваващите, както и за членовете на техните семейства.

В същото време от ЕК са готови и за план „Аварийна спирачка“, когато епидемиологичната ситуация на държава извън ЕС се влоши бързо и по-специално, ако бъде открит вариант на вируса, който предизвиква безпокойство. В такъв случай държава-членка може спешно и временно да спре всички входящи пътувания от граждани на държави извън ЕС.

Единствените изключения в този случай трябва да бъдат здравни специалисти, транспортен персонал, дипломати, транзитни пътници, пътуващи по императивни семейни причини, моряци и лица, нуждаещи се от международна закрила или по други хуманитарни причини. Такива пътуващи трябва да бъдат подложени на строги тестове и договорености за карантина, дори ако са били ваксинирани.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"