България с най-голям спад в ЕС по регистрирани нови фирми

България с най-голям спад в ЕС по регистрирани нови фирми

Броят регистрирани нови фирми се е увеличил с 2,8% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие година преди това, докато броят на регистрираните фалити е намалял със 17,9%, сочат данните на Евростат

Сред държавите-членки, за които са налични данни, най-голямо увеличение на регистрациите на нови предприятия се наблюдава в Словакия (+33,0%), Франция (+16,2%) и Румъния (+13,8%). Най-големият спад е в България (-18,8%), Португалия (-14,8%) и Хърватия (-12,3%).

Броят на обявените фалити е продължил да намалява през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с година по-рано – със 17,9% в ЕС и 17,2% в еврозоната. Най-голям спад в броя на обявленията за несъстоятелност е установен в Литва (-58,2%), Хърватия (-47,5%), Франция и Белгия (и двете с по 40,7%). Уеличение се наблюдава в Испания (+10,3%), Румъния (+7,8%) и Португалия (+0,1%).

В България също има спад на фалитите (-15.5%), което е доста по-малко от първите по този показател.

Сравнително ниският брой на фалитите в много страни може да се обясни с правителствените мерки в подкрепа на бизнеса по време на кризата, които може би са позволили на предприятията, които иначе биха подали молба за несъстоятелност, да продължат своята дейност, коментира Евростат.

Съотнесено с третото тримесечие на 2020 година, през четвъртото – когато много от държавите-членки на ЕС въведоха отново някои ограничения заради COVID-19, броят на регистрациите на нови предприятия е останал почти същият (спад с 0,4%).

Броят на обявените в несъстоятелност в ЕС също отбелязва само малък спад от 1,2% през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с третото.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"