Едва 36% са туристите сред чужденците посетили България

Едва 36% са туристите сред чужденците посетили България

Едва 36.3% от чужденците, посетили България през септември, са пристигнали с цел туризъм, сочат данните на НСИ. 53.0% са пътували до България с други цели, а със служебна цел – 10.7%.

Иначе през септември посещенията на чужденци в България са 772.6 хил., или с 37.1% повече спрямо година по-рано. Транзитните преминавания са 45.5% (351.6 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

От общия брой чужденци, посетили България, делът на гражданите от Европейския съюз е 50.8%, или 392.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 30.0%, Германия – 24.3%, и Полша – 9.8%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ – страни от Европа, които са извън ЕС, са 315.8 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 169.3 хил., или 53.6% от посещенията от тази група.

През септември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка, пътуванията на български граждани в чужбина са 579.2 хил., или с 4.2% над регистрираните през септември 2020 година.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"