ЕК обявява през декември "присъдата" си за природния газ

ЕК обявява през декември "присъдата" си за природния газ

Всички сме съгласни, че единственото трайно решение за нестабилността на цените и нашата зависимост от изкопаемите горива е повече възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Това заяви на брифинг еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон след заседанието на енергийните министри на ЕС, проведено в Люксембург.

От думите й не стана ясно дали ядрената енергия и природния газ ще бъдат класифицирани като преходни горива, които могат да бъдат финансирани от зелени инвестиции като част от енергийния преход. Симсон обаче заяви, че през декември ще бъде предложен цялостен законодателен пакет, предназначен да декарбонизира газовия пазар на съюза и да установи пазара на водород.

По думите на еврокомисаря, въпреки че настоящите трудности са подчертали необходимостта от намаляване на зависимосттана ЕС от изкопаемия газ, той ще играе роля в прехода на замяна на по-замърсяващите енергийни източници като въглища и лигнит и балансиране на използването на периодични възобновяеми източници, докато източниците, позволяващи гъвкавост се разработват.

Симсон акцентира върху необходимостта от подобряване на процеса по разрешаване на възобновяема енергия и развитие на мрежите, тъй като това се е превърнало в сериозно препятствие за по-бързото внедряване на възобновяеми източници. Трябва да намалим бюрокрацията и да премахнем ненужните административни бариери, така че разрешителните да се издават в рамките на две години, както изискват правилата на ЕС, а не за 6 до 7 години, както е днес, изтъква Кадри Симсон.

От своя страна българският енергиен министър Андрей Живков коментира по време на министерската среща, че нашата страна подкрепя възможността за създаване на европейски кризисен фонд, който да мобилизира финансови ресурси чрез продажба на допълнителни количества квоти за емисии парникови газове, освободени от резерва за пазарна стабилност.

Забавянето на икономиките в ЕС ще окаже допълнителна тежест върху българската икономика предвид силната й свързаност с европейските пазари, особено в сектори като машиностроенето, текстилната индустрия, производството на електроника, добивната индустрия, строителството и др, е посочил още министър Живков. Очакванията са предстоящият зимен сезон допълнително да изостри ситуацията, което налага да се прилагат допълнителни национални мерки за адекватна реакция и механизми за подпомагане.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"