Взрив на цените в морския транспорт

Взрив на цените в морския транспорт

Морският транспорт преживява тежка криза, която има сериозни последици за световната икономика. Непрекъснато нарастват закъсненията. Пристанищата са задръстени от кораби, които чакат да бъдат разтоварени. Това води до увеличаването на цените на превозите и по-специално на тези за превоз на контейнери.

Морският транспорт не успява да следва темповете на възстановяването на световната икономика след Ковид кризата. Доказателство за подема е степента на натовареност на контейнеровозите. Тези кораби, които идват най-вече от Китай, преди пандемията баха натоварени до 80%, а сега са практически пълни на 100%.

Пристанищата са задръстени от кораби. Десетки и десетки съдове се редят на опашка в Ротердам и Анверс, за да бъда разтоварени.

Кризата от Ковид-19 доведе до съществен спад в най-големите световни икономики. Сега възстановяването тръгва хаотично. Още по-тежко е положението в морския транспорт.

Преживяваме много сложна ситуация, която се характеризира с пълна дезорганизация в транспортните вериги“, казва Ан-Софи Фрибур, председателка на морската комисия на TLF Overseas, синдикат на транспортните предприятия във Франция, цитирана от Franceinfo. „Днес е много трудно да се намерят контейнери, независимо от избрания морски път. Проблем е да се намери място на корабите, проблем са и закъсненията., проблем са и огромните задръствания от кораби в най-големите световни пристанища“.

Днес са необходими 70 дни един контейнер да измине разтоянието от Китай до Европа, докато в началото на 2020 г. бяха достатъчни само 50. Това доведе до взрив на цените: 13 000 евро на контейнер срещу 2 000 евро преди кизата.

Корабособствениците, които увеличиха 15 пъти приходите си от преди кризата, пускат все повече съдове по морските пътища. Но това не е достатъчно. „Капацитетът на корабите отговаря на потребностите от края на 2020 г., само че американците продължават да потребяват“, обяснява Пол Туре, директор на висшия институт по морска икономика. „Американското потребление достига 120% от това, което било преди Ковид кризата. Възможностите на морския транспорт са много по-малки от обемите стоки, които се изискват от него да превози“. Това положение води до повишаването на цените на превозваните стоки. То не би могло да се подобри преди средата на 2022 г.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"