Септември малко по-добър за бизнеса спрямо година по-рано

Септември малко по-добър за бизнеса спрямо година по-рано

През септември 2021 г. 28.1% от фирмите у нас посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август 2021 г., при 54.5% няма промяна, а 17.1% са регистрирали увеличение. Година по-рано, през септември 2020 г., намаление в приходите от продажби спрямо предходния месец са посочили 32.2% от предприятията, 49.5% – без промяна, и 17.8% – увеличение , сочат данните от ежемесечното кратко бизнес изследване на НСИ.

През септември 44.7% от предприятията в дейност „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от предприятията в дейност „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – с 29.9%, и „Индустрия“ – с 28.8%. Но докато при „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ процентът на фирми с печалба е минимален, то „Индустрия“ регистрира най-голям процент от предприятия, които имат увеличение на печалбата спрямо август (22.7%).

През септември 2021 г. по отношение на наетия персонал 15.0% от фирмите са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“ (при 17.1% за септември 2020 г.), следват „дистанционна форма на работа“ – 9.6% (при 7.8% за септември 2020 г.), и „неплатен отпуск“ – 7.6% (при 10.0% за септември 2020 г.). Към наемане на нов персонал през септември 2021 г. са пристъпили 7.5% от нефинансовите предприятия (при 7.9% за септември 2020 г.) (фиг. 3).

За следващия месец 94.7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.1% – ще преустановят временно дейността си, като също 2.1% – очакват да прекратят дейността си.
Имате възможност да подкрепите качествените анализи, коментари и новини в "Икономически живот"